Loading...
Početna2022-04-18T15:56:34+00:00

O projektu

Prerađena otpadna voda koja se ispušta iz postrojenja za preradu otpadnih voda Subotice (PPOV) čini oko 2/3 priliva u Ludaško jezero, a ostatak je površinski i podzemni dotok vode iz obližnjeg područja.

Zapremina jezera je oko 10 miliona m³, a razmena vode traje oko 7-8 meseci. Zbog toga je kvalitet efluenta iz PPOV od najveće važnosti za vodne uslove u jezeru Ludaš.

Kanal Tisa-Palić završen je 1995. godine sa ciljem da puni jezero Palić vodom iz Tise – što se pokazalo neekonomičnim i zbog toga se ne koristi.

Kanal Palić-Ludaš izliva se iz Palićkog jezera i predstavlja glavni priliv vode u Ludaško jezero. Jasno je da kvalitet vode Palića utiče na kvalitet vode Ludaša. Ludaško jezero se ispušta u reku Kereš, koja je pritoka reke Tise, a koja se opet uliva u Dunav.

Istaknute vrste ptica, biljaka i riba u oblasti jezera Palić i Ludaš

Vesti

Go to Top