U Plavoj sali Gradske kuće održan je početni sastanak projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš“. Sastanku su prisustvovali nadležni iz „KfW“ banke, predstavnici i saradnici konsultantske kuće „Posch and Partners“ i predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Subotice, Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JP „Palić-Ludaš“ i preduzeća „Park Palić“ d.o.o.

Tokom konstruktivnog sastanka predstavljen je projektni tim, kao i obim i dinamika radova na realizaciji ovog projekta.

Na sastanku je saopšteno da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa „KfW“ bankom tokom protekle sedmice zaključilo ugovor sa stručnim konsultantom uz čiji nadzor i uputstva, nakon evaluacionog perioda (početni izveštaj konsultant predaje nakon dva meseca) može da se pristupiti raspisivanju tendera za nabavku radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Palić, crpne stanice i spojnog potisnog voda.

Osim toga, otpočeće se i sa pripremnim aktivnostima za izgradnju zaštitnog pojasa oko jezera Palić i jezera Ludaš, kao i aktivnostima vezanim za biomanipulaciju.

Cilj projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš“, za koji je obezbeđena bespovratna donacija Vlade Republike Nemačke, jeste poboljšanje kvaliteta vode Palićkog i Ludaškog jezera, kao preduslova za stavaranje boljih uslova za očuvanje biološke raznovrsnosti i stvaranje potencijala za razvoj turizma ovog područja.

Grad Subotica je ispunio sve preduslove koji su bili neophodni za početak implementacije projekta i 17. novembra 2017. godine zaključen je sporazum o finansiranju između nemačke „KfW“ banke, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Subotice, JP „Palić Ludaš“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“. Sporazum o finansiranju potpisan je na iznos donacije od 6,5 miliona evra.