Selektivni izlov riba iz četvrtog sektora jezera Palić počeo je u ponedeljak, a od tada, svakoga dana izvlači se oko tona do tona i po babuške, invazivne vrste koja čini čak 95 odsto ukupne populacije riba u jezeru. Domaće i poželjne vrste, poput šarana, smuđa i štuke koje se slučajno zadese u mreži, vraćaju se u svoje prirodno stanište.

Uz pomoć čamca i specijalizovane mreže, radnici JP „Palić – Ludaš“ i njihove kolege iz Nemačke izlovili su 11 kofa punih babuški u prvom pokušaju, a među njima zadesila se i jedna štuka, koju su pažljivo vratili u jezero.

Prema statistici koju imamo, babuška čini oko 95 odsto ukupne populacije u Palićkom jezeru. Ona je invazivna vrsta koja onemogućava drugim vrstama da se razmnožavaju, nije dobro ni prirodno da živi u Paliću, te se nadamo da će se nakon ovog izlova razmnožiti ribe koje su poželjne, a naravno, u planu preduzeća je i poribljavanje u nekom budućem periodu – rekla je Marta Dobo, direktorka JP „Palić – Ludaš“, dodajući da se izlov babuški mora raditi svake godine, po mogućnosti više puta, kako bi se dobili očekivani rezultati.

Biomanipulacija se sprovodi u okviru projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš, a prema rečima Ervina Molnara, rukovodioca Jedinice za upravljanje projektom, ona je jedna od glavnih investicionih mera ovog projekta.

Iako je finansijski manje značajna u odnosu na druge investicione mere, verujemo da će njeni rezultati biti značajni i da će se moći videti razlika u kvalitetu vode na kraju projekta – izjavio je Molnar.

Izlovljene babuške pokloniće se zoološkim vrtovim za ishranu životnja, a selektivnom izlovu prethodilo je ispitivanje koje je pokazalo, kako je rekla direktorka JP „Palić – Ludaš“, da je babuška iz Palićkog jezera povoljna za ljudsku upotrebu.