Od ponedeljka, 26. avgusta 2019. godine Grad Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, u svojstvu investitora, organizuju početak radova na izgradnji kanalizacione mreže na Paliću. U narednih osam meseci Građevinsko preduzeće „Graditelj NS“ iz Novog Sada, najpovoljniji izvođač radova na osnovu javnog konkursa, izgradiće u ovom naselju 15 kilometara gravitacione kanalizacione mreže i pet kilometara tranzitnog potisnog voda kojim će se prikupljena otpadna voda iz ovog naselja transportovati do sliva Kolektora VII i gradskog prečistača otpadnih voda. Ove investicije u okviru šireg projekta Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš finansiraju se iz donacijskih sredstava Vlade Republičke Nemačke putem KfW Banke, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS.

U početnoj fazi, od ponedeljka će pet ekipa izvođača radovazapočeti izgradnju kanalizacije u sledećim delovima ulica, koja će trajati do:

• Kozaračka, do 31. avgusta 2019.
• Nikole Tesle, do 07. septembra 2019.
• Partizanska, do 10. septembra 2019.
• Jasenovačka, do 10. septembra 2019.
• Jezerska, do 15. septembra
• Sutjeska, do 25. septembra 2019.
• Marka Oreškovića na ukrštanju sa ulicom Lopudska, do 25. septembra 2019.

U navedenim delovima ulica će za vreme izgradnje doći do obustave saobraćaja, odnosno isti će se odvijati putem susednih ulica.

Nakon okončanja radova u ovoj fazi, izgradnja kanalizacije će se nastaviti u drugim delovima naselja Palić, u skladu sa projektnom dokumentacijom i dinamikom izgradnje.

Izvođač radova, Građevinsko preduzeće „Graditelj NS“ Novi Sad će se truditi da ove radove izvede u što kraćem roku, kako bi se normalizovao saobraćaj i uslovi života i rada građana, ustanova i privrednih subjekata na trasi izgradnje.

Ukupna vrednost Projekta iznosi 6.500.000 €.
U strukturi ulaganja, 67% sredstava namenjeno je za izgradnju kanalizacione mreže naselja Palić i poveznog potisnog voda koji će buduću mrežu povezati sa Uređajem za prečišćavanje otpadnih voda, dok je 23,8% za izgradnju zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš (ozelenjavanje, izgradnja isnpekcijske i biciklističke staze), 6,2% za unapređenje palićkog prečistača otpadnih voda i 3% sredstava za biomanipulaciju, tj. izlov alohtonih vrsta ribe (invazivne vrste koje prirodno ne pripadaju eko-sistemu jezera Palić i Ludaš).

Procenjujemo da će se prva priključenja domaćinstava na kanalizacionu mrežu moći ugovarati u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica početkom sledeće godine.
Cena priključka iznosi 27.021,38 RSD. Odobrava sepopust od 20% u slučaju avansnog plaćanja u celosti. Mogućnost plaćanja je i na 24 rate.