Osim sprovođenja značajnih investicionih mera u okviru realizacije Projekta, želimo da se kroz prepoznatljivo ime i grafičko rešenje – logotip približimo građanima, posetiocima i turistima.

Želimo da  kroz ime i logotip, kao vid  promocije, javnost  trenutno prepozna značaj, važnost i  suštinu realizacije Projekta.

Kao podrška u osmišljavanju popularnog imena i vizuelnog identiteta Projekta u toku je konkurs u kojem učestvuju učenici subotičke  Politehničke škole i Gimnazije „Svetozar „Marković.

Da bi učestvovali u kreiranju vizuelnog identita projekta neophodno je da:

 • Pohađate Politehničku školu u Subotici- smer grafički dizajn na srpskom i mađarskom jeziku, od I do IV razreda,
 • Dizajnirani logo projekta isporučite u formatima: eps., pdf., ai., i jpeg.,
 • Jedan svoj predlog dostavite do 16.12.2019. godine

Da bi učestovovali u kreiranju popularnog imena projekta neophodno je da:

 • Pohađate Gimnaziju u Subotici- društeno jezički smer na sprskom i mađarskom jeziku, od I do IV razreda
 • Jedan svoj predlog dostavite do 16.12.2019. godine

Za najoriginalnije radove predviđene su nagrade u vidu vaučera za kupovinu računarske opreme:

 • Prvo mesto- vaučer u vrednosti od 350 eura,
 • Drugo mesto- vaučer u vrednosti od 100 eura,
 • Treće mesto- vaučer u vrednosti od 50 eura.

O najboljim radovima oba konkursa odlučivaće stručni žiri u sastavu:

 • Ivana Jovanović, dipl. prof srpskog jezika i književnosti (CV)
 • Nora Ljubenović Evetović, master likovni umetnik-slikar (CV)
 • Daniela Bucalo, umetnički direktor, grafičke komunikacije (CV)
 • Marta Dobo, direktor JP „Palić Ludaš“ (CV)
 • Blaško Arpad, direktor Savremene galerije Subotica
 • Jelena Misita, senior PR konsultant, savetnik za medije