Na nedavno održanom 42. Međunarodnom beogradskom sajmu turizma predstavljen je novi vizuelni identitet projekta “Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš – Ecolacus“,  koji je kreiran uz pomoć učenika Politehničke škole i Gimnazije “Svetozar Marković“. Tom prilikom, sprovedena je anketa na štandu Grada Subotice u kojoj je učestvovalo oko 200 posetilaca sajma.

– Želeli smo da, kroz jedinstveno ime i logotip, javnosti približimo dugoročni značaj, važnost i  suštinu samog Projekta Ecolacus. Najbolja rešenja i vizije dolaze upravo od mladih koje na ovakav način i edukujemo i podstičemo da čuvaju životnu sredinu – istakao je  Ervin Molnar, rukovodilac jedinice za upravljanje projektom.

Cilj projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“, za koji su obezbeđena sredstva iz donacije Vlade Republike Nemačke, jeste poboljšanje kvaliteta vode Palićkog i Ludaškog jezera, kao preduslova za stvaranje boljih uslova za očuvanje biološke raznovrsnosti i unapređenje potencijala za razvoj turizma ovog područja.

– Učešće na ovako velikoj manifestaciji nam je omogućilo da proverimo, ali i potvrdimo da smo na pravom putu kada je reč o ciljevima projekta. Raduje nas činjenica da preko 65 odsto učesnika ankete zna da je jedan od ciljeva projekta rešavanje otpadnih voda. Njih 98 odsto smatra da rešavanje problema otpadnih voda, ali i ne bacanje otpadaka, može doprineti očuvanju jezera. Preko 78 odsto anketiranih je mišljenja da će, nakon uspešne realizacije projekta, jezero Palić biti ponovo na raspolaganju kupačima, kojima je za dolazak na jezero od najveće važnosti ispravna jezerska voda (63,8%) i miran ambijent (25,5%) – objasnila je Ljubica Bertović, Rukovodilac sektora za razvoj turizma u preduzeću Park Palić d.o.o., na čijem štandu se sprovodila anketa, dodavši da oko 98 odsto ispitanih smatra važnim edukaciju o zaštiti voda i biodiverziteta.