Na Konferenciji o zaštiti životne sredine koja je održana u Stokholmu 1972. godine, skupština UN je donela odluku da 5. jun bude dan obeležavanja važnosti zaštite životne sredine.

Kroz razne aktivnosti i kampanje, na ovaj dan ceo svet se pokreće s  cilјem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i značaj očuvanja životne sredine.

Kako bi se zaštitio biljni i životinjski svet kao i jezera Palić i Ludaš u toku je realizacija projekta Ecolacus – “Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš” sredstvima obezbeđenim iz donacije Vlade Republike Nemačke i manjim delom iz sredstava budžeta Grada Subotice.

Realizacijom projekta poboljšaće se kvalitet vode Palićkog i Ludaškog jezera i time stvoriti bolji uslovi za očuvanje biološke raznovrsnosti na ovom području.

Osim značajnih investicionih mera u okviru realizacije  Projekta koje podrazumevaju unapređenje rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih  voda ,proširenje kanalizacionog sistema na Paliću, izgradnju zelenog zaštitnog pojasa i izvođenje biomanipulacije oko jezera Palić i Ludaš  veoma važan deo aktivnosti predstavlja i  podizanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine.

Shodne tome PR tim projekta je u prethodnom periodu uspešno sproveo više edukativnih  aktivnosti o značaju zaštite životne sredine i  dugoročnoj važnosti realizacije  Ecolacus projekta   sa  najmlađima  kroz pričaonice, posete postrojenju za prečišćavanje vode i organizovanjem konkursa za izbor imena i logotipa projekta.

Shvatajući da je očuvanje životne sredine važno zbog svih nas, prirodu koju ostavljamo našoj deci moramo čuvati. Čak i male promene za očuvanje prirode znače mnogo.