Ugovori NADGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U SUBOTICI i KANALIZACIONA CRPNA STANICA PALIĆ su potpisani 11.06.2020. godine između JKP “Vodovod i kanalizacija”, Subotica, i preduzeća “Graditelj-NS” DOO iz Novog Sada.

Komponente ugovora NADGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U SUBOTICI su:

  • Izgradnja i ugradnja opreme za fazu dodatnog uklanjanja fosfora, koja se sastoji od pumpnih stanica, dozirajuće stanice FeCl3, statičkog miksera, flokulatora i rotirajućih disk filtera
  • Generalni remont postojeće ploče za ceđenje mulja i trakaste prese za mulj
  • Nabavka i ugradnja merača protoka
  • Izgradnja nadstrešnice nad prostorom za utovar mulja

Komponente ugovora KANALIZACIONA CRPNA STANICA PALIĆ su:

  • Nabavka i isporuka opreme, i izgradnja kanalizacione crpne stanice
  • Rekonstrukcija postojeće lagune, i konverzija jedne njene polovine u retencioni basen za prihvat razblažene vode tokom jakih padavina
  • Dodatni radovi