U okviru Projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“ (ECOLACUS), PR tim će sa oko stotinak dece uzrasta od 3-6 godina iz subotičke „Naše radosti“ nizom aktivnosti u periodu između 22. marta i 22. aprila obeležiti Svetske dane voda i planete Zemlje.

Aktivnosti će, simbolično, povodom Svetskog dana voda, 22. marta započeti sa Prezentacijom Eko-bajke za decu „Voda i Grad“, autorke Dr Ane Marković. U nedelji koja sledi, vaspitači će organizovati Kviz sa decom sa pitanjima koja se odnose na opšti značaj vode, njeno racionalno korišćenje, o subotičkom „Vodovodu“, gradu i jezerima Palić i Ludaš.

Nakon toga, početkom aprila, deci će se prezentovati projekat „ECOLACUS“ kako bi saznala na prigodan način kako su i kada nastala subotička jezera, koje su zaštićene vrste biljnog i životinjskog sveta u njima i oko njih i šta se sve preduzima da se taj sklad u odnosima čoveka i prirode zaštiti.

Do 22. aprila, organizovaće se Eko-pričaonica gde će se svi zanimljivi odgovori dece zabeležiti na pitanja o ovom projektu, po principu „kefalica“.

Deca će potom aktivno učestvovati i u kreativnim radionicama gde će svojim crtežima „dokazati“ šta su sve naučili o vodi i subotičkim jezerima.

Finale projekta će biti simbolično, povodom Svetskog dana planete Zemlje, obeleženo 22. aprila izložbom radova i najzinimljivijih „kefalica“ dece i dodelom prigodnih nagrada u „Našoj radosti“.

Po svoj prilici, zbog pandemije virusa „COVID-19“, nećemo biti u mogućnosti da tu aktivnost uz takmičenje dece i njihovih roditelja u ribolovu i kuvanju ribljeg kotlića, organizujemo u Vizitorskom centru pored jezera Ludaš.