Prvog septembra 2021. godine, u sklopu projekta Nemačke razvojne banke КfW „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš” – „Ecolacus“ – počela je nova kampanja selektivnog izlova invazivnih vrsta riba u Palićkom jezeru. Zaposleni u JP „Palić – Ludaš“ su, u saradnji sa angažovanom ribarskom firmom iz Srbije, u Sektoru IV jezera Palić, na više lokacija postavili specijalne mreže – vrške – napravljene posebno za lokalne potrebe.

Ima osam vrški, a svaka ima kapacitet za do pola tone ribe. Dosadašnji izlov ide dobro, sa dnevnim ulovom i do 1,8t. U svakom izlovu ima i smuđa i drugih autohtonih vrsta, koje se odmah vraćaju u jezero. Činjenica da se povećava broj autohtonih vrsta ribe u vrškama znači da se polako menja strutkura ribljeg fonda u jezeru, što je jedan od ciljeva ovog projekta.

Izveštaj o konačnom izlovu i rezultatima biće predstavljen javnosti na posebnoj konferenciji za novinare.

U nastavku su prve fotografije izlova.