Zbog povoljnih vremenskih uslova za izlov ribe i zbog pokazane visoke efikasnosti, kampanja selektivnog izlova koja je započeta 1. septembra 2021. godine, nastaviće se i u oktobru. Tokom septembra izlovljeno je oko 58 tona ribe srebrni karaš (babuška), a očekuje se da će u produžetku kampanje biti dostignut rezultat iz prošle godine, kada je izlovljeno preko 80 tona.

Po završetku kampanje, biće objavljeni rezultati na posebnoj konferenciji za medije.

U nastavku su fotografije iz tekuće kampanje.