Infrastrukturni objekti su veliki i skupi. I pored toga što se dugo grade, oni su na kraju sklonjeni od očiju javnosti, jer se uglavnom nalaze pod zemljom/vodom i nisu atraktivni kao mostovi, saobraćajnice i velike građevine. Zbog toga ne uživaju takav ugled i njihovi autori su neopravdano nepoznati javnosti.

Članak pripremio: Petar Doroslovački, dipl.inž.inf., član PR tima Ecolacus

Pre početka realizacije Projekta, u naselju Palić je bilo izgrađeno 30 kilometara kanalizacione mreže, a nakon Projekta ovo naselje je bilo urbano komunalno i ekološki „bogatije“ za novih 16 kilometara ove mreže ili za 47 odsto više. To je omogućilo i rast priključenja domaćinstava na ovu mrežu za oko 60%.

Nije zanemarljivo ni to da je ovo bio jedan složeni građevinski poduhvat u stambenom i turističkom delu naselja, realizovan u uslovima pandemije COVID-19.

Slikoviti prikaz, putem elektronske mape omogućili su nam inženjeri Geografsko-informacionog sistema (GIS) subotičkog Vodovoda i kanalizacije.

Molimo, kliknite na kartu da biste je videli u većem formatu.

Kako videti stanje kanalizacione mreže – iznutra

 

ili:

Pipeline Inspection & Rehabilitation – PIR sistem služi za vizuelni pregled kanalizacionog sistema pomoću specijalne kamere, koji se spušta u kanalizaciju i daljinskim upravljanjem može da izvrši kompletnu inspekciju stanja kanalizacije.

Pomoću ovog sistema mogu se otkriti pukotine, prepreke, zapušenja u kanalizaciji, tačno locirajući mesto gde treba da se buši. Isto tako moguće je otkrivanje nelegalnih priključaka, pošto se sve “iznutra vidi”.

Operater iz kabine rukuje kamerom, i preko programa snima sve što je interesantno. Moguće je zamrznuti sliku i praviti fotografije, koje se u programu digitalizuju i postaju deo izveštaja. Isto tako je moguće snimanje i video materijala u kompresovanom divx formatu. Nakon dobijenog kompletnog profila generiše se izveštaj sa svim interesantnim podacima na tom segmentu kanalizacije.

Dodatna mogućnost programa je snimanje tzv. visinskog profila, koja dolazi do izražaja kod izgradnji novih kanalizacija. Naime svaka kanalizacija mora da ima neki minilmalni prirodni pad. Ovaj uređaj ima ugrađen senzor za merenje pada, što omogućava kontrolu ispravnosti kanalizacije.

 

Napomena: Fotografije praktičnog rada sa kamerom i izveštaja obezbeđeni su iz Službe za odvođenje otpadnih voda subotičkog Vodovoda i kanalizacije.