Na području Parka prirode „Palić“ i Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ vlažna staništa (močvare, slatine), u obalnom pojasu jezera, tokom vegetacijskog perioda pružaju dovoljno hrane za stada vodenih bivola i mađarskog sivog govečeta.

Jezero Ludaš je prirodno stanište mađarskog sivog govečeta, o čijem poreklu postoji nekoliko teorija. Jedna kaže da su prve životinje došle u Karpatski basen sa Kunima (narod), druga, da su ih doveli Mađari tokom povratka sa svojih osvajačkih pohoda na zapad, dok su ih, prema trećoj teoriji, pripitomili starosedeoci od vrste „tur“. Nije dokazana autentičnost ovih teorija.

Spada u jednu od originalnih mađarskih rasa i uzgaja se više kao turistička atrakcija po nacionalnim parkovima. Stada danas služe kao banke gena i za rasplod, naročito zbog podatka da su izuzetno otporne na mnoge bolesti koje pogađaju današnje tipove visokomlečnih i visokomesnih goveda.

Mađarsko sivo goveče je veoma pogodno za održavanje zaštićenih travnih staništa i revitalizaciju močvarnih i slatinskih staništa – aktivnu zaštitu prirode, jer nije preterano zahtevno i rado se hrani mladom trskom. Preferira mezofilne travnjake, vlažne livade i plavne površine, gde ekstenzivnom ispašom, u kratkom vremenskom periodu stvara mozaičnu travnu zajednicu koja je osnov za razvoj biološke raznovrsnosti i pojavu velikog broja zaštićenih vrsta biljaka i životinja, najviše ptica.

Međutim, u zimskom periodu, zbog nedostatka prirodne hrane, njima je potrebna dohrana, što upravljač, JP „Palić-Ludaš“, obezbeđuje suvom biomasom, to jest, baliranom lucerkom i livadskom senom. Biomasa se dobija košenjem obalnih pojaseva jezera Palić i Ludaš, a sve u cilju uspostavljanja i održavanja travnatih staništa i zelenih površina.

To znači da je trava pokošena u leto, na ovom specifičnom području, ta ista hrana koja se životinjama daje u zimu, čime se zatvara pun krug- govečad dobija isti kvalitet ishrane, bez uvođenja biljaka iz drugih područja. Jedan od ciljeva projekta Ecolacus je biodiverzitet ovog specifičnog područja, njegovo očuvanje i održivost, a hranjenje životinja u zimskom periodu je samo jedna od ilustracija koje pokazuju kako se to postiže.