I ove godine nastavljena je kampanja selektivnog izlova ribe u jezeru Palić, koja se sprovodi u okviru projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“.

Selektivni izlov ribe ove godine počeo je početkom meseca. Od tada je, iz 4. sektora, izlovljeno oko 20 tona invazivne ribe, pre svega babuške. Iz JP „Palić-Ludaš“ navode da planiraju još jedan krug izlova ove godine.

„Prvi krug izlova završavamo 28. februara, a naredni krug će biti u septembru. Od kada radimo selektivni izlov, izvađeno je oko 200 tona invazivne ribe. Osim izlova, vrši se i poribljavanje sa plemenitim vrstama. Prošle godine smo radili poribljavanje sa somovima i oni su se lepo primili“ izjavila je Marta Dobo, direktorka JP „Palić Ludaš“.

Cilj selektivnog izlova i poribljavanja je da se poboljša kvalitet ribljeg fonda, to jest, da u Palićkom jezeru dominiraju domaće vrste.

„U ovim mrežama nađu se i poželjne vrste poput šarana, smuđa, pa i štuke, ove vrste naravno vraćamo u jezero. To što ih ima u jezeru je dobar znak, ali one su sada u manjim količinama. Zato se i radi poribljavanje, a ove godine u planu je da se, osim sa somom, radi poribljavanje i drugim vrstama. Želimo da poribljavamo u svim sektorima jezera Palić, kao i u Ludaškom jezeru – kaže Tamaš Vinko, stručni saradnik JP „Palić-Ludaš“.

Ove aktivnosti sprovode se u okviru projekta Ecolacus („Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“), koji se nalazi u završnoj fazi.

„Sve planirane investicije su u najvećoj meri završene i predate upravljačima. Ove godine preostalo je da se odradi još jedna kampanja selektivnog izlova, a iskoristićemo ovo vreme i da optimizujemo rad svih sistema koji su izgrađeni“, naglasio je Marko Stojčić, stručni konsultant projekta.

Uporedo sa tim, nastavlja se i praćenje parametara kvaliteta vode u jezeru. Prema rečima Stojčića već se može videti poboljšanje ovih parametara.

„Procenjeno vreme zadržavanja vode u Palićkom jezeru je oko 9 meseci, zato je potrebno sačekati neko vreme da se vidi pun uticaj svih mera koje su sprovođene. Zavod za javno zdravlje na mesečnom nivou vrši monitoring  i mi smo zadovoljni sa onim parametrima koji se prate, tako da je poboljšanje već uočljivo.“

Marta Dobo, direktorka JP „Palić-Ludaš“, potvrdila je da se poboljšanje već uočava.

„Korisnici vodene površine, odnosno pecaroši, veslači i jedriličari nam kažu da je očigledno poboljšanje vode. Svakako, radićemo i zvaničan monitoring gde ćemo dobiti precizne podatke o stanju jezera. U svakom slučaju može se reći da je već vidljivo da se voda poboljšava, naravno u 4. sektoru još nije tako bistra kao u 1. i 2. gde je čak i providna“, zaključila je Dobo.