Ovih dana, u toku su pripreme za dolazak proleća na jezerima Palić i Ludaš. Stručnjaci iz javnog preduzeća Palić-Ludaš preduzeli su niz aktivnosti koje su neophodne da bi se biljni svet oko jezera negovao na pravi način.

Na Paliću je završeno je orezivanje sadnica, grana prelomljenih od leda i vetra i premazivanje preseka fitobalzamom. Odlomljene grane sakupljene su ručno, a transportovane traktorom sa prikolicom. Zamenjene su gurtne i ankeri koji služe za pričvršćivanje i fiksiranje sadnica drveća. Korpe za smeće su ispražnjene, a ograda u Sektoru III, deonica A, skinuta je kako bi se omogućio ulazak traktora radi održavanja košenjem. Aktivnosti su se izvodile ručno, traktorom, ali i amfibijom, na mestima gde je  raskvašeno zemljište, odnosno, tršćak.

Na Ludašu je sprovedena zaštita sadnica od divljači premazivanjem repelentom koji nije štetan (ni za biljke, ni za životinje, a naravno ni za ljude). Repelent je ručno nanet na sve biljke posađene u okviru projekta.

U ovom periodu, još jedna od važnih aktivnosti bila je komunikacija sa lokalnim stanovništvom o poštovanju međe, to jest, linije razgraničenja privatnih parcela i javne površine. Predstavnici JP Palić-Ludaš kontaktirali su vlasnike privatnih parcela pismom, telefonom, ali i izlaskom na teren.

Slike: JP Palić-Ludaš, mart 2022.