Podzemne vode tema su ovogodišnjeg Svetskog dana vode, koji se, kao i svake godine, obeležava 22. marta. Iako su nam podzemne vode nevidljive, njihov uticaj vidljiv je svuda.

Pod našim nogama, podzemne vode su skriveno blago koje obogaćuje naše živote. Skoro sva tečna slatka voda na svetu je podzemna voda.

World Water Day 2022_Ilustracija sa sajta

Naučnici predviđaju da će situacija sa količinom i kvalitetom podzemnih voda biti sve kritičnija, kako se klimatske promene pogoršavaju.

Zbog njihove važnosti za održanje života kakav poznajemo, u slučaju podzemnih voda ne sme da važi ona poslovica „Daleko od očiju, daleko od srca“. Naprotiv, potrebno je da se svi potrudimo kako bismo upravljali ovim dragocenim resursom na održiv način.

Kako kvalitet podzemnih voda zavisi i od onoga što radimo nad zemljom, ovogodišnji Svetski dan vode iskoristili bismo da još jednom približimo javnosti projekat Ecolacus i njegove efekte na očuvanje biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš, čija je voda u središtu pažnje ovog projekta.

Oko jedne trećine vode u Ludaškom jezeru čini  površinski i podzemni dotok vode iz obližnjeg područja. Čak dve trećine priliva čini prerađena otpadna voda, koja se ispušta iz postrojenja za preradu otpadnih voda Subotice (PPOV). Za vodne uslove u jezeru Ludaš (i Palić) bilo je od životne važnosti da se dalje unapredi sistem prečišćavanja otpadnih voda na Paliću i u Subotici, što je bio jedan od zadataka projekta Ecolacus. Razmena vode je proces koji ima svoje trajanje i koji na primeru Ludaškog jezera, zapremine oko 10 miliona m³, traje oko 7-8 meseci. Samim tim, kvalitet efluenta iz PPOV od najveće važnosti. Iako je kanal Tisa-Palić završen je 1995. godine sa ciljem da puni jezero Palić vodom iz Tise, to se pokazalo neekonomičnim i zbog toga se ne koristi. Kanal Palić-Ludaš izliva se iz Palićkog jezera i predstavlja glavni priliv vode u Ludaško jezero. Jasno je da kvalitet vode Palića utiče na kvalitet vode Ludaša. Ludaško jezero se ispušta u reku Kereš, koja je pritoka reke Tise, koja se onda uliva u Dunav.

Zbog kruženja vode u prirodi, neminovno je da voda koju iskoristimo, ponovo, posle određenog vremena dođe u dodir sa podzemnim vodama. U kontekstu kvaliteta vode, projekat Ecolacus, između ostalog, pomaže da iskorišćene, otpadne vode budu što čistije pre nego što ih vratimo u jezera. Priključak domaćinstava na kanalizacionu mrežu, zatim savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kao i niz drugih aktivnosti u okviru projekta Ecolacus uspostavljaju i čuvaju kvalitet vode i vraćaju ravnotežu u ekosistem subotičkih jezera.