Kao posledica uticaja koncentrisanih i disperzivnih izvora zagađenja, kao i različitih prirodnih faktora, kvalitet vode Palićkog i Ludaškog jezera je poslednjih godina bio nezadovoljavajući. Usled proširenja građevinskog područja, neodgovarajućeg vodnog režima jezera i drugih antropogenih uticaja, uništena su najznačajnija staništa, drastično je smanjen procenat zelenila, a udeo veštačkih površina je bio u stalnom porastu. Sama jezera su vremenom postala izmenjeni eutrofni ekosistemi.

U okviru Projekta zaštite biodiverziteta i voda na jezerima Palić i Ludaš, izgrađeni su zaštitni pojasevi vegetacije, koji predstavljaju tampon zonu oko jezera (dužine oko  10 km na Paliću i 14 km na Ludašu, a prosečne širine 20 m) što za cilj ima značajno smanjenje unosa zagađivača vetrom, površinskim oticanjem i direktnim poljoprivrednim aktivnostima na obalama. Ovaj zaštitni pojas ima i turističku, rekreativnu i obrazovno-naučnu funkciju, pa su pojasevi formirani u skladu sa ovim namenama. Postavljene se platforme za posmatranje ptica, kule i odmorišta, a postojeća biciklističko pešačka staza je produžena za oko 2.5 km. Uz sve ove aktivnosti, obezbeđena je servisna staza uz obalu, kojom upravljač ovim zaštićenim područjima može da priđe obali i održava je.

S obzirom na delimično otežan pristup obali zbog konfiguracije terena i vegetacije, pokazalo se neophodnim da se nabavi odgovarajuće terensko vozilo. U okviru Projekta ECOLACUS, Javnom preduzeću „Palić-Ludaš“ je 14.04.2022 isporučeno vozilo ISUZU DMAX CREW N60 B MT SENSEI od strane isporučioca TRIO MOTORS doo iz Novog Sada. Upravljač će ovom nabavkom moći da kvalitetno kontroliše i održava novoizgrađeni zaštitni pojas, što je jedna od ključnih aktivnosti za zaštitu biodiverziteta na ovim područjima.