Izgradnja zajedničke budućnosti za sav živi svet“ tema je Međunarodnog dana biološke raznolikosti (biodiverziteta) za 2022. godinu. Tema je izabrana sa ciljem da se razvije polet i podrži globalni okvir biodiverziteta nakon 2020. na predstojećoj UN Konferenciji o biodiverzitetu. (COP15). Generalna skupština Ujedinjenih nacija odredila je 22. maj za obeležavanje Međunarodnog dana biodiverziteta u decembu 2000. Svrha Međunarodnog dana biodiverziteta je podizanje svesti o životnoj sredini i svim vrstama koje žive na ovoj planeti.

Biodiverzitet je široka fraza koja se odnosi na raznolikost i varijabilnost života na Zemlji. Odavno je postalo očigledno je da je ekološka svetska ravnoteža potrebna za preživljavanje. Međutim, ljudi, koji se smatraju vrstom koja je najviše evoluirala na planeti, skloni su da previde važnost te ravnoteže u prirodi. Pod maskom razvoja ili napretka, određene aktivnosti koje je napravio čovek na kraju uništavaju biološku raznolikost.

Ovaj dan je izuzetno značajan u današnjem svetu, s obzirom na način života koji vodimo. Biodiverzitet je taj koji ne samo da pruža dom mnogim svetskim vrstama, već služi i kao izvor hrane, vode i drugih resursa na koje se oslanjamo da bi sve vrste mogle da napreduju. Razumevanje vrednosti biodiverziteta i priznavanje problema koji ga ugrožavaju je zato važnije sad, nego ikad. Vreme je da ljudi primete i doprinesu da Zemlja bude gostoljubivo stanište za sve oblike života.

Naš doprinos ove godine je privođenje kraju projekta Ecolacus, čiji je cilj očuvanje i zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš.