Zvanično je završena i poslednja kampanja selektivnog izlova invazivnih vrsta riba u IV sektoru jezera Palić , koja se sprovodi u okviru projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš- Ecolacus“. Tim povodom, JP Palić Ludaš i PR tim projekta Ecolacus organizovali su konferenciju za medije.

Prema rečima Marte Dobo, direktorice JP Palić-Ludaš, do sada je, tokom projekta, izlovljeno više od 200 tona ribe, s tim što je ove godine primetno smanjen broj izlovljenih babuški, što znači da se kvalitet vode u jezeru poboljšava.“JP Palić-Ludaš će se i ubuduće trudititi da radi ovaj izlov, a u planu je i poribljavanje jezera. Ove godine smo završili i monitoring riba, što znači da ćemo imati ozbiljniju sliku o tome kakvo je stanje našeg ribljeg fonda u Palićkom i Ludoškom jezeru” naglasila je Dobo.

Nemačka razvojna banka (KfW) izdvojila je približno 150 hiljada evra za izlov ribe u okviru projekta Ecolacus. Kako bi se izlov što uspešnije sproveo, javno preduzeće Palić-Ludaš je dobilo jedan čamac, projektovan prema uslovima jezera Palić, kao i osam specijalnih ribarskih mreža. Taj iznos je iskorišćen za plaćanje rada nemačkih stručnjaka u početnom periodu, kao i višegodišnje aktivnosti domaćih stručnjaka.

Ove jeseni iz jezera je izlovljeno 13 i po tona, uglavnom vrste babuška, i nešto manje terpana i sunčanice, rekao je Tamaš Vinko, stručni saradnik Javnog preduzeća Palić-Ludaš. On je istakao da ove godine nije bilo značajnijeg pomora ribe, što je dobar znak, kao i da se primećuju veće količine autohtonih vrsta ribe, poput smuđa i šarana. „Pre svakog izlova vršimo analizu ribe, odnosno analizu mesa, u Veterinarskom zavodu Subotica. Do sada se ni jednom nije dogodilo da je neka materija bila iznad granične vrednosti, ili da je u tom mesu bio neki virus ili neka bolest štetna za ljudsko biće, a to je bio slučaj i ovog puta” istakao je Vinko.

I ovog puta, ostvarena je saradnja sa ZOO vrtom na Paliću, gde će ulov babuški završiti kao hrana za pojedine stanovnike ovog vrta, poput mrkog medveda, vidre, rakuna i sličnih životinja. Jezerska riba će pogotovo biti korisna za deo za deo prihvatilišta gde će ove godine prezimiti više od 20 roda koje nisu dovoljno oporavljene da bi krenule na dug migratorni put do Severne Afrike. “Mi ćemo do Nove godine, a možda i dalje imati obezbeđenu ishranu za sve vrste barskih i jezerskih ptica u Zoološkom vrtu. Na ovaj način mi ih snabdevamo sa dodatnih više od 50 kilograma ribe dnevno, a sve ono što nismo uspeli da iskoristimo kao svežu ribu, trenutno je uskladišteno u naše dve hladnjače, pa će biti sigurno iskorišćeno već tokom ove godine”, izjavila je Sonja Mandić, direktorica Zoološkog vrta.

Okupljenim novinarima se na kraju konferencije obratio Marko Stojčić, stručni konsultant i zamenik šefa projekta Ecolacus, istakavši da su, prema poslednjim merenjima, kao rezultat rada u poslednje četiri godine, kvalitet vode jezera i stanje živog sveta značajno poboljšani. Projekat Ecolacus je, osim selektivnog izlova i biomanipulacije, obuhvatao još nekoliko investicija, poput izgradnje dodatne jedinice za uklanjanje fosfora iz vode, proširenja kanalizacione mreže na Paliću i izgradnje zaštitnog pojasa vegetacije oko četvrtog sektora Palićkog  i Ludoškog jezera, kojim se sprečava uticaj vetra i površinskog oticanja voda i unos hranjivih sastojaka u jezero. “Sve ove investicije imaju za cilj da zaštite jezero, odnosno da očuvaj biodiverzitet i kvalitet voda oba jezera. Mi se nalazimo na samom kraju projekta koji traje do kraja ove godine i ja bih se ovom prilikom zahvalio svim njegovim učesnicima”, zaključio je Stojčić.