Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je i ove godine organizovalo i sprovelo ekološko- edukativni projekat „Aquarius – Vodonoša grada“. Projekat „Aquarius – Vodonoša grada“ je idealna prilika da se ostvari kontakt sa najmlađim sugrađanima, kako bi im se kroz igru, predavanja i razne obilaske ukazalo na značaj štednje vode, kao i na značaj zaštite površinskih i podzemnih voda. S obzirom da je zaštita voda jedan vrlo opširan pojam, ove godine je akcenat bio na edukaciji o očuvanju biodiverziteta i ekosistema jezera Palić i Ludaš. Projekat „Aquarius- Vodonoša grada“  se održava svake godine i podrazumeva učestvovanje učenika iz dve osnovne škole, jedne iz Subotice i jedne iz prigradskih naselja. Ove godine je  učestvovalo preko 100 učenika iz škola OŠ“Đuro Salaj“ iz Subotice i OŠ“Petefi Šandor“ iz Hajdukova. Pored učenika u projektu su učestvovala i deca predškolskih ustanova „Naša radost“, koja su kroz igre memorija i predavanja, bila u mogućnosti da se upoznaju sa biljnim i životinjskim svetom naših područja. Projekat se sproveo u okviru dva dana.  Prvi dan projekta su učenici imali priliku da poslušaju predavanje o značaju prerade vode za piće, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, da posete laboratoriju za kontrolu kvaliteta vode za piće i obiđu bunare, filtersku salu i rezervoar čiste vode novoizgrađenog postrojenja za preradu vode za piće na lokalitetu Vodozahvat II.

U organizaciji i realizaciji projekta je veliku pomoć pružilo i Javno preduzeće“ Palić – Ludaš“, koje je omogućilo da se drugi dan projekta sprovede na lokaciji Vizitorskog centra u Hajdukovu, gde je učenicima prikazan i projekat „Ecolacus“, čija realizacija predstavlja vrlo bitan korak ka očuvanju i poboljšanju biodiverziteta i kvaliteta vode u jezerima Palić i Ludaš. Deci su, nakon predavanja, podeljeni pokloni u obliku sportskih vreća i flašica za vodu, a potom je usledio izlet oko jezera gde su deca posetila podolska goveča, vodene bivole i odslušala predavanje o značaju prstenovanja ptica. Projekat je završen grupnim fotografisanjem ispred zgrade Vizitorskog centra.