Izvršena primopredaja kamiona za transport dehidriranog mulja

Danas je u prisustvu Naručioca JKP "Vodovod i Kanalizacija" Subotica, Dobavljača WEST TRUCK doo, Beograd, i Konsultanta, Posch & Partners, Austrija izvršena   primopredaja kamiona kojim će se vršiti transport dehidriranog mulja sa gradskog prečistača na Regionalnu deponiju. Kako bi se mulj iz procesa tretmana otpadnih voda sa  postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – gradskog prečistača [...]