Selektivni izlov invazivnih riba u Palićkom jezeru

Dana 15.06.2021. godine, u sklopu projekta Nemačke razvojne banke KfW „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš” – „Ecolacus“ nastavljene su aktivnosti na selektivnom izlovu invazivnih vrsta riba u Palićkom jezeru. Zaposleni u JP „Palić – Ludaš“ su u saradnji sa angažovanom ribarskom firmom iz Srbije u četvrtom sektoru jezera Palić na osam lokacija [...]

2021-07-08T12:35:57+00:00jul 8th, 2021|

„OBNOVA EKOSISTEMA – RESETUJTE VAŠ ODNOS SA PRIRODOM!“

Tema je Svetskog dana zaštite životne sredine 2021. Svetski dan zaštite životne sredine se 5. juna obeležava u celom svetu kroz razne aktivnosti i kampanje sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja zaštite životne sredine. Tog dana 1972. godine Generalna skupština UN je donela zajednički Program  međunarodne saradnje [...]

2021-06-04T13:17:46+00:00jun 4th, 2021|

Vodič za pravilno obavljanje sportskog i rekreativnog ribolova na ribarskom području „Palić“ i „Ludaš“

Korisnik ribarskih područja koja obuhvataju jezera Palić i Ludaš, JP "Palić-Ludaš" izdao je informativni liflet za ribolovce. Ono što je veoma važno istaći je da je korisnik omogućio ribolovcima da ukoliko žele da se opredele za ribolov na samo jednom od ova dva jezera, dozvolu za ribolov kupuju samo za jezero na kojem pecaju. Vodič [...]

2021-04-10T10:17:09+00:00april 10th, 2021|

Produžetak deonice pešačko – biciklističke staze

Građevinsko preduzeće “Graditelj NS” i JP „Palić-Ludaš“ potpisali su početkom oktobra prošle godine Ugovor o izgradnji pešačko-biciklističke staze. Izgradnja staze planirana je i realizuje se kao deo investicione mere za formiranje zaštitnog pojasa oko jezera Palić u okviru projekta „Ecolacus“. Prvobitno je Ugovor je potpisan na iznos od 331.000 EUR i planom izgradnje od oko [...]

2021-03-16T05:28:27+00:00mart 16th, 2021|

U toku je uspostavljanje zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš

Krajem februara ove godine u prostorijama JP “Palić-Ludaš” potpisan je ugovor za izgradnju zaštitnih pojaseva oko jezera Palić i Ludaš, sa firmom GRAS GARDEN doo. Radovi su počeli krajem marta. Obim radova obuhvata: Čišćenje područja zaštitne zone oko oba jezera od alohtonih vrsta Nabavka i sađenje autohtonih vrsta grmlja, drveća i trave Izgradnja drvenih platformi, [...]

2020-12-03T13:45:12+00:00novembar 30th, 2020|

Izvršena primopredaja kamiona za transport dehidriranog mulja

Danas je u prisustvu Naručioca JKP "Vodovod i Kanalizacija" Subotica, Dobavljača WEST TRUCK doo, Beograd, i Konsultanta, Posch & Partners, Austrija izvršena   primopredaja kamiona kojim će se vršiti transport dehidriranog mulja sa gradskog prečistača na Regionalnu deponiju. Kako bi se mulj iz procesa tretmana otpadnih voda sa  postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – gradskog prečistača [...]

2020-10-09T18:11:04+00:00oktobar 8th, 2020|

Svetski dan turizma 27. septembar

Turizam ima veliki uticaj na kulturne, društvene, političke i ekonomske vrednosti. Posebno je važan za razvoj manje razvijenih i nerazvijenih mesta. Ove, 2020, godine turistička putovanja su usled pandemije virusa Covid-19 veoma smanjena, što je ostavilo velike posledice na turistička mesta, pogotovo ona manje razvijena poput ruralnih područja. Iz tog razloga tema ovogodišnjeg Svetskog dana [...]

2020-09-27T07:56:21+00:00septembar 27th, 2020|
Go to Top