Adatvédelmi politika

A www.zastitapalicludas.rs a Palicsi-tó és a Ludasi-tó biológiai sokféleségének és vizeinek védelmét célzó program honlapja, illetve azon projekté, amit a KfW Bank finanszíroz, és a Posch and Partners cég valósít meg a szerbiai Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium, Szabadka város, a Vízművek és Csatornázási Közművállalat és a Palics – Ludas Közvállalat együttműködésével.

A Palicsi-tó és a Ludasi-tó biológiai sokféleségének és vizeinek védelmét célzó program(amely a szövegben szerepelhet úgy is, mint: „mi/miénk/nekünk”) ellenőrzi az adatokat, személyes adatok védelmének érdekében. Minden olyan általunk őrzött adatot, amely egyénileg önre vonatkozik (az ön személyes adatait) bizalmas adatként kezelünk (bár fenntartjuk annak jogát, hogy a továbbiakban részletezett körülmények között azokat felfedjük). Az adatokat egy biztonságos szerveren őrizzük, és teljes mértékben betartunk minden, az adatvédelemre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályt.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Mi figyelemmel kísérjük a www.zastitapalicludas.rs honlapon történő aktivitásokat és olyan adatokat gyűjtünk a látogatóktól, melyek a továbbiakban segíthetnek javítani szolgáltatásaink minőségén.

Gyűjthetünk adatokat a www.zastitapalicludas.rs honlap használatának módjáról (felhasználókra vonatkozó adatok), beleértve a következőket:

 • az ön internetes címét (pl. az URL és IP címe, a domain, pl.: .rs és .com),
 • melyik böngészőt használja,
 • annak az országnak a hívószámáról, amelyben az ön számítógépe jelenleg tartózkodik,
 • honlapunk mely oldalait látogatta meg,
 • a reklámok, amelyekre ráklikkelt és
 • a honlapunk keresőjébe beírt adatokat.

Amikor interakcióba lépnek a www.zastitapalicludas.rs honlappal, mi automatikusan adatokat gyűjtünk a felhasználókról sütik  (lásd a sütikkel kapcsolatos irányelveket), [serverlogs] és más hasonló technológiák segítségével. Felhasználóinkról ott gyűjtünk adatokat, ahol azt legitim érdekeink a www.zastitapalicludas.rs honlap fejlesztése érdekében megkövetelik, és ahol ezek nem ütköznek a felhasználók érdekeikkel és alapvető jogaikkal.

Amennyiben regisztrál honlapunkon, az alábbi adatokat is begyűjthetjük:

 • az ön e-mail címét,
 • utónevét,
 • családnevét,
 • az országát,
 • szakmai vagy tudományos címét.
 • Ezeket az információkat az ön beleegyezésével gyűjtjük be, amikor saját fiókot nyit, vagy arra postai, telefonos, elektronikus vagy más úton engedélyt ad. Fontos, hogy személyes adataik pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben azok üzleti kapcsolatunk alatt megváltoznak, kérjük arról szíveskedjen értesíteni bennünket.

Milyen célra használjuk fel az ön személyes adatait?

Személyes adatait kizárólag a következő célokra használjuk fel:

 • statisztikai vagy kutatási célokra, a zastitapalicludas.rs honlap és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében,
 • a zastitapalicludas.rs honlap kezelésére
 • amennyiben beleegyezik, akkor arra a célra hogy értesíthessük azokról a tevékenységekről, termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyek iránt érdeklődhet (reklámtartalom).

Amennyiben nem kívánt tőlünk reklám célú tartalmakat kapni, azt bármikor lemondhatja [a lemondás opció használatával, amit minden reklám tartalmaz, illetve e-mailben – üzenet továbbításával az info@zastitapalicludas.rs címre.

Ha személyes adatait olyan célra kell felhasználnunk, amit ez az adatvédelmi politika nem tartalmaz, arról értesíteni fogjuk, és elmondjuk, milyen jogalapon tudjuk azokat felhasználni.

Személyi adatainak megosztása

Marketing vagy reklámposta küldése céljából egyetlen céggel sem fogjuk megosztani személyes adatait. Viszont azzal tisztában kell lennie, hogy amennyiben a rendőrség vagy más állami hatóság kéri személyes adatait és/vagy felhasználókra vonatkozó információkat, jogunkban áll, de lehet hogy kötelezve is leszünk azokat átadni.

Az EEZ övezeten kívül és olyan országokba, melyek nem biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét, adatait nem fogjuk kiszolgáltatni.

A személyes adatok kezelése

Személyes adatait csak addig tartjuk meg, amíg azokra szükség van azon célok megvalósításához, amelyekre begyűjtöttük őket, beleértve a törvénnyel előírt, a számviteli vagy beszámolási kötelezettségeket. Ahhoz, hogy megállapítsuk a személyes adatok őrzésének optimális idejét, figyelembe vesszük az információk mennyiségét, természetét és érzékenységét, az illetéktelen felhasználás vagy a személyes adatok felfedésének kockázatát, illetve hogy az adott célok megvalósíthatóak-e más módon is.

Az ön törvény adta jogai

önnek jogában áll:

 • hozzáférni saját személyes adataihoz („a személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem”). Ez lehetővé teszi, hogy másolatot kapjanak az általunk őrzött személyes adatairól, és leellenőrizzék, hogy azokat a törvénynek megfelelően kezeljük-e.
 • kérni, hogy javítsuk ki hiányos vagy pontatlan személyes adatait.
 • kérni, hogy töröljük személyes adatait. Az adatok törlését vagy eltávolítását akkor kérhetik, ha nincs már jó ok arra, hogy azokat feldolgozzuk.
 • panaszt tenni a személyes adatainak feldolgozását illetően, amikor az legitim érdekeinket szolgálja, de a konkrét esetben létezik olyan körülmény, ami miatt ön ellenzi az adatok feldolgozását, mert úgy véli, hogy az kihat általános jogainak érvényesítésére. Továbbá panaszt tehet személyes adatainak közvetlen marketing célú felhasználására is.
 • kérni az adatfeldolgozás korlátozását. Az alábbi esetekben kérheti személyes adatai feldolgozásának megszüntetését: (a) ha azt szeretné, hogy kivizsgáljuk az információ pontosságát; (b) ha az információkat törvénytelenül használjuk fel, de nem kívánja hogy töröljük azokat; (c) ha szeretné, hogy megőrizzük adatait akkor is, ha nekünk azokra már nincs szükségünk, amennyiben önnek arra vitás kérdés jogi rendezése kapcsán van szüksége; vagy (d) ha ellenzi hogy adatait feldolgozzuk, de nekünk le kell ellenőriznünk, hogy van-e legitim jogalapunk azok felhasználására.
 • kérni adataik átadását önnek vagy harmadik félnek. Mi az adatokat önnek vagy az ön által kiválasztott harmadik félnek a szokásos, szerkesztett, elektronikusan olvasható formában fogjuk átadni. Tartsa szem előtt, hogy ez a jog csak az automatizált adatokra vonatkozik, melyek használatára ön előzőleg jóváhagyását adta, vagy amely adatokat az ön iránti szerződés teljesítése céljából használtuk fel.
 • beleegyezését bármely pillanatban visszavonni azokban az esetekben, amikor mi a személyes adatainak felhasználására vonatkozó egyetértésére támaszkodunk. Ez viszont nem hat ki a visszavonás előtti adatfeldolgozások törvényességére.

Amennyiben bármilyen kérdése van az adatvédelmi politikával kapcsolatban vagy érvényesíteni szeretné a fentebb felsorolt jogait, az alábbi módon léphet velünk kapcsolatba:

elektronikusan az info@zastitapalicludas.rs e-mai címen vagy

postai úton a: Köztársaság tér 16., 24000 Szabadka, Szerbia címen.