U prostorijama JP “Palić-Ludaš”, u utorak 26.02.2020. godine potpisan je ugovor za izgradnju zaštitnih pojaseva oko jezera Palić i Ludaš, sa firmom GRAS GARDEN doo.

Obim radova:

* Čišćenje područja zaštitne zone oko oba jezera od alohtonih vrsta
* Nabavka i sađenje autohtonih vrsta grmlja, drveća i trave
* Izgradnja drvenih platformi, kula za posmatranje i paviljona
* Formiranje jednostavnog pristupnog puta za održavanje zaštitnih zona

Vrednost ugovora je 650.000 evra, a rok završetka je 20 meseci.