Započeti su radovi u skladu s ugovorima NADGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U SUBOTICI i KANALIZACIONA CRPNA STANICA PALIĆ, potpisanim 11.06.2020. godine između JKP “Vodovod i kanalizacija”, Subotica, i preduzeća “Graditelj-NS” DOO iz Novog Sada.

NADGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U SUBOTICI

Izgradnja i ugradnja opreme za fazu dodatnog uklanjanja fosfora, koja se sastoji od pumpnih stanica, dozirajuće stanice FeCl3, statičkog miksera, flokulatora i rotirajućih disk filtera

Generalni remont postojeće ploče za ceđenje mulja i trakaste prese za mulj

Nabavka i ugradnja merača protoka

Izgradnja nadstrešnice nad prostorom za utovar mulja

Datum početka 20.07.2020.

Predviđen kraj radova: 21.04.2021.

Sl.1. Postavljanje oplate i armature zidova flokulacionog rezervoara

Sl.2. Postavljanje oplate i armature zidova flokulacionog rezervoara

 

KANALIZACIONA CRPNA STANICA PALIĆ

Nabavka i isporuka opreme, i izgradnja kanalizacione crpne stanice

Rekonstrukcija postojeće lagune, i konverzija jedne njene polovine u retencioni basen za prihvat razblažene vode tokom jakih padavina

Dodatni radovi

Datum početka: 20.07.2020.

Predviđen kraj radova:: 20.01.2021.

Sl. 1. Izrada zidova crpne stanice

Sl. 2. Izrada zidova crpne stanice