Dana 15.06.2021. godine, u sklopu projekta Nemačke razvojne banke KfW „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš” – „Ecolacus“ nastavljene su aktivnosti na selektivnom izlovu invazivnih vrsta riba u Palićkom jezeru. Zaposleni u JP „Palić – Ludaš“ su u saradnji sa angažovanom ribarskom firmom iz Srbije u četvrtom sektoru jezera Palić na osam lokacija postavili specijalne mreže – vrške – napravljene posebno za lokalne potrebe. Vrške su se praznile dnevnom dinamikom. Nakon što se iz jezera izvuče vrška sa ribama, vrši se selekcija i evidentiranje ribe, autohtone (tzv. „domaće“) vrste, poput smuđa i šarana se vraćaju u vodu, dok se invazivne vrste, kao što su srebrni karas, sunčanica, kineska razbora, američki patuljasti somić, vade i ostavljaju u takozvanim „čuvarkama”, koje ostaju u vodi. Posle pražnjenja svih vrški, izlovljena riba se odstranjuje. Na ovakav način dnevno se vadi oko tona – tona i po ribe.

Izlovljena riba se slala zoološkim vrtovima, hranilištima za divljač, a delila se i među stanovnicima. Analize Veterinarskog Specijalističkog Instituta „Subotica“ su pokazale da su one pogodne i za ljudsku upotrebu. Selektivni izlov se realizuje u skladu sa dozvolom Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i rešenjem o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i uz inspekcijski nadzor, a plan je bio da traje dok se ne izvadi 50 tona invazivnih vrsta riba. Do kraja juna je izlovljeno preko 15 tona ribe.

Ribočuvarska služba  kontinuirano je pratila i osnovne fizičko-hemijske parametre (temperatura vode, providnost, vremenski uslovi, koncentracija rastvorenog kiseonika). Krajem juna evidentirane su ekstremno visoke temperature voda (28-32 °C) u dubini od 0,5 metra u neposrednoj blizini postavljenih vrški, a istovremeno merene su i niske koncentracije rastvorenog kiseonika (1-2 mg/L). Zbog navedenih činjenica i predloga ribočuvarske službe i angažovanh ribara Korisnik ribarskog područja je odlučio da privremeno prekine selektivni izlov dok se  uslovi ne budu poboljšali (temperatura vode i koncentracija kiseonika). Nastavak selektivnog izlova u 2021. godini planira se početkom septembra.

Kako bi se postigli što bolji rezultati, planirano je da se izlov obavlja svake godine u nekoliko navrata, ali u manjem obimu.