U toku septembra biće posađeno ukupno 2803 sadnica. Ovim sadnicama nastavlja se ovogodišnja sadnja zaštitnog pojasa zelenila jezera Palić i Ludaš.

Sadnja se odvija uz obalu jezera Palić (III i IV sektor) i jezera Ludaš, na istim površinama gde se sadilo i u toku prolećne sezone. Sadnja se nastavlja, popunjavanje je u toku, a zamenjuju se osušene i sadnice stradale od divljači. Sem u obalnom pojasu, biće posađen još jedan vetrozaštitni pojas sa zapadne strane jezera Palić, na pravcu sever-jug u blizini deonice D zapad, IV sektora.