U ponedeljak  03.08.2020. godine, u sklopu projekta Nemačke razvojne banke KfW „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš” su nastavljene aktivnosti na selektivnom izlovu invazivnih vrsta riba u Palićkom jezeru. Zaposleni u JP „Palić-Ludaš“ su u saradnji sa angažovanom ribarskom firmom iz Srbije u četvrtom sektoru jezera Palić na osam lokacija postavili specijalne mreže – vrške – napravljene posebno za lokalne potrebe. Vrške se prazne dnevnom dinamikom. Nakon što se iz jezera izvuče vrška sa ribama, vrši se selekcija i evidentiranje ribe, autohtone (tzv. „domaće“) vrste poput smuđa i šarana se vraćaju u vodu, dok se invazivne vrste, kao što su srebrni karas, sunčanica, kineska razbora, američki patuljasti somić, vade i ostavljaju u takozvanim „čuvarkama”, koje ostaju u vodi. Posle pražnjenja svih vrški, izlovljena riba se odstranjuje. Na ovakav način dnevno se vadi oko tona i po ribe.

Trenutno, izlovljena riba se šalje zoološkim vrtovima, gde se koristi kao hrana za životinje, a analize Veterinarskog Specijalističkog Instituta „Subotica“ su pokazale da su one pogodne i za ljudsku upotrebu.

Selektivni izlov se realizuje u skladu sa dozvolom Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i rešenjem o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i uz inspekcijski nadzor, a po planu će trajati dok se ne izvadi 50 tona invazivnih vrsta riba. Kako bi se postigli što bolji rezultati, planirano je da se izlov obavlja svake godine u nekoliko navrata, ali u manjem obimu