Evropski vikend posmatranja ptica (Eurobirdwatch) je manifestacija koju svake godine tokom prvog vikenda u oktobru organizuje „Birdlife International“ sa ornitološkim organizacijama zemalja Evrope. Cilj manifestacije je popularizacija posmatranja i istraživanja ptica, prikupljanje informacija o jesenjoj migraciji ptica na evropskom nivou, kao i edukacija i podizanje svesti javnosti o potrebi zaštite ptica i njihovih staništa.

Vrste koje se u jesen mogu posmatrati na jezerima Ludaš i Palić su, na primer, vodomar, orao belorepan, mali kormoran.

Mali kormoran

Orao belorepan

Vodomar

Za više informacija, posetite: http://eurobirdwatch.eu/