Autor teksta: Petar Doroslovački, dipl.inž.inf., član PR tima Projekta Ecolacus 

Krajem avgusta 2019. godine započeta je izgradnja preko 15 kilometara gravitacione kanalizacione mreže otpadnih voda u stambenom i turističkom delu naselja Palić, a okončana je krajem septembra 2020. godine, u predviđenom roku.

Postojeća kanalizaciona mreža, tim činom je produžena skoro za 50%, dok se broj priključenih domaćinstava povezivanjem na novoizgrađenu mrežu povećao za oko 700 ili za 57% više u odnosu na prethodni broj domaćinstava.

Ovde treba napomenuti da je Grad izmenama i dopunama Odluke o javnoj kanalizaciji u oktobru 2019. godine obavezao vlasnike svih objekata na javnoj kanalizacionoj mreži na Paliću da se u roku od šest meseci na istu priključe, bez obzira na koji se način snabdevaju vodom. Pošto taj rok ističe krajem septembra ove godine, (u martu mesecu 2021. godine izdejstvovane upotrebne dozvole za novoizgrađenu mrežu), nadamo se da će preostalih 108 vlasnika objekata, iste priključiti, kako ne bi bili sankcionisani od nadležne inspekcijske službe.

Na osnovu ugovorenih, izvedenih priključaka i podnetih zahteva u odnosu na stvorene mogućnosti, možemo zaključiti da je i bez primene gore pomenute Odluke (prisila priključenja), visoki stepen zainteresovanost vlasnika objekata za priključenje i on iznosi skoro 85% krajem jula ove godine. 

Pored ove statistike, neophodno je, pre svega, reći da je time podignut standard urbanih uslova življenja stanovništva, ali i smanjen uticaj podzemnog odliva zagađene otpadne vode u jezero Palić i Ludaš, značajnim smanjenjem broja korišćenih septičkih rupa (barem dve po svakom domaćinstvu).

Pored ove mreže, realizovana je izgradnja i pet kilometara  potisnog voda kojim se prikupljena otpadna voda iz ovog naselja transportuje do subotičkog gradskog kanalizacionog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Nakon njenog tretmana, ista se prečišćena vraća u jezero Palić i Ludaš, čime se zatvara prirodan krug vode.

Efekti 

 

Rbr

 

Pokazatelj

 

Pre realizacije Projekta

 

Nakon realizacije Projekta

Efekti

1 Ukupan broj stanovnika 6.969
2 Ukupan broj domaćinstava 2.680
3 Dužina kanalizacione mreže 30 km 46 km +47%
4 Broj priključenih domaćinstava 1.215 1.904 +57%
5 Broj usluženog stanovništva 3.159 4.932 +57%
6 Broj septičkih rupa 2.930 1.552

-1.378 ili za

-33%

 

Stanje izgradnje priključaka – zainteresovanost građana krajem jula 2021. godine 

Rbr Vrsta pokazatelja Podaci Efekat
1 Ukupne mogućnosti – broj postavljenih izvoda na mrežu 689 100%
2 Ukupno ugovorenih priključenja 541 78,5%
3 Zahtevi koji čekaju obradu i ugovaranje 40 5,9%
4 Izgrađeno priključaka 295 42,8%
5 Izvodi na koje još nisu izgrađeni priključci 394 57,2%
6 Dosadašnja zainteresovanost vlasnika objekata za priključenje (Ugovoreni+podneto zahteva/mogućnosti) 581/689 84,4%