Današnjoj konferenciji povodom kraja kampanje za selektivni izlov invanzivnih vrsta ribe iz jezera Palić, prisustvovao je veliki broj predstavnika lokalnih i regionalnih medija. Konferenciju je otvorila Hajnalka Bognar Pastor, članica Gradskog veća Subotice, zadužena za oblast poljoprivrede, ističući da joj je drago što se ovaj projekat uspešno privodi kraju, ali i da bi bilo dobro kad bi u nekoj novoj i drugačijoj formi mogao da se nastavi, zarad očuvanja životne sredine i jezera.

Kako je saopštila Marta Dobo, direktorka JP „Palić-Ludaš“, početna procena količine babuški u četvrtom sektoru jezera bila je oko 120 tona, što se pokazalo pogrešnim. “ Ako saberemo sve što smo proteklih godina izvadili, to je već 190 tona. Ovaj selektivni izlov završavamo za nedelju dana, čime završavamo i posao za ovu godinu, ali ćemo u kontinuitetu i u narednim godinama raditi selektivni izlov. Ove godine nam je u planu i programu još poribljavanje, to nam sledi do kraja godine“ istakla je Dobo.

U najnovijoj kampanji selektivnog izlova invazivnih ribljih vrsta iz jezera, od 1. septembra do danas, iz jezera Palić izlovljeno je oko 89 tona ribe, od kojih u najvećem broju srebrnog karaša, takozvane „bašuške“. Kraj ovogodišnje kampanje izlova predviđen je za nedelju dana, dakle, u prvoj nedelji novembra.

Vinko Tamaš, stručni saradnik za zaštitu prirode u JP „Palić-Ludaš“, pojasnio je da će poribljavanje u početku biti skromno i postepeno, u svim sektorima jezera. Uz poribljavanje, vršiće se i monitoring da bi se utvrdilo kako se ono odrazilo na kvalitativni i kvantitativni sastav ribljeg fonda.

„Poribljavanje je jako bitno, jer više od 10 godina u našim jezerima nije bilo poribljavanja, a tu je bio i problem kvaliteta vode, problem sa invazivnim vrstama riba i sad smo uvideli da je dobar trenutak da ponovo počnemo sa poribljavanjem – objasnio je Tamaš, dodavši da su vidljivi i drugi pozitivni efekti projekta, „Smanjila se populacija invazivnih vrsta riba, uglavnom samo babušku vadimo, američki patuljasti somić, sunčanica i kineska razbora u jako malim količinama, možda svega nekoliko kilograma na 100 do 150 kilograma, a za neke još manje. Ono što je bitno, jeste da se povećava brojnost autohtonih vrsta. Najviše smo vadili smuđa, ima i šarana, štuka, grgeča, deverika i crvenperki, koje su odmah vraćene u vodu, ali i sa poribljavanjem ćemo to još poboljšati.

Prema rečima Marka Stojčića, zamenika šefa projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“, rezultati pokazuju da je situacija u jezeru mnogo bolja nego što je bila prethodnih godina. „Rezultati projekta govore da je za dva nepuna meseca izlovljeno skoro 100 tona babuške, a osim toga, vraćena je izuzetno velika količina zdravih primeraka smuđeva i ostalih autohtonih vrsta, što pokazuje da je situacija u jezeru bolja, nego što je bila prethodnih godina. Očekujemo i sa pravom se nadamo da će tako da se nastavi i u narednom periodu. Osim izlova ribe, rade se i naučna istraživanja, na svakoj lokaciji na kojoj je postavljena mreža očitava se temperatura i providnost vode, tako da će se svi ovi parametri analizirati u narednom periodu i imaćemo jasnu sliku šta se događa u jezeru“ zaključio je Stojčić.