U okviru projekta zaštite biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš, u toku je još jedna u nizu kampanja selektivnog izlova invazivnih vrsta riba. Najnovija kampanja počela je 5. septembra 2022. godine i trajaće dok god uslovi budu dozvoljavali.

Kao i prethodnih godina, selektivni izlov obavljaju profesionalni ribari firme „Ulov ribe Jovičin“ iz Kovilja, u čemu im pomažu zaposleni u JP „Palić-Ludaš“. Selektivni izlov se obavlja pomoću čamca i opreme koji su ranije nabavljeni u okviru projekta. Ova aktivnost je značajna da bi se populacija invazivnih vrsta riba, uglavnom babuške, spustila na prirodni nivo, čime će se omogućiti autohtonim vrstama riba da se namnože i zauzmu svoje mesto u lancu ishrane Palićkog jezera.

Jedna od logistički zahtevnih aktivnosti je i distribucija izlovljenih riba. Neophodno je kompletnu količinu ribe istog dana predati zainteresovanim trećim licima, kako privatnim licima, tako i različitim organizacijama.

JP „Palić-Ludaš“ ima dugu saradnju sa zoološkim vrtom Palić, i do sad je više puta donirao velike količine ribe ovoj ustanovi. Različite vrste ptica i sisara koje se nalaze u ZOO vrtu se prirodno hrane ribom, pomenimo samo rode, orlove i vidre.

Ova saradnja je nastavljena 22.09.2022, kad su predstavnici ZOO vrta bili gosti projekta ECOLACUS i uzeli učešće u selektivnom izlovu. JP je predstavljao Tamaš Vinko sa kolegama, koji je u preduzeću zadužen za ribarenje, dok je ZOO vrt predstavljao veterinar Marko Lazić, sa svojim kolegama. Ribari su tog dana izlovili preko 500 kg babuške, dok je ZOO vrt sa svoje strane obezbedio vozilo i burad za transport. Ribe su uskladištene u hladnjaču u okviru ZOO vrta.

S obzirom na dugotrajnu i dobru saradnju ova dva preduzeća, doniranje izlovljene ribe će se nastaviti u sledećim nedeljama, do kraja ovogodišnje kampanje.

Važno je napomenuti da se tokom kampanje redovno zapisuju informacije o temperaturi i providnosti vode, kao i količini autohtonih vrsta koje se neozleđene vraćaju u jezero, i to za svaku od osam mreža koje se koriste. Na taj način formira se baza podataka, koja će biti osnov za bolje razumevanje ponašanja ribljeg fonda Palićkog jezera.