Danas je u prisustvu Naručioca JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Subotica, Dobavljača WEST TRUCK doo, Beograd, i Konsultanta, Posch & Partners, Austrija izvršena   primopredaja kamiona kojim će se vršiti transport dehidriranog mulja sa gradskog prečistača na Regionalnu deponiju.

Kako bi se mulj iz procesa tretmana otpadnih voda sa  postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – gradskog prečistača Subotica, efikasno i bezbedno transportovao na Regionalnu deponiju Bikovo ( u prethodnom periodu mulj je odnošen na lokalnu deponiju u Subotici ) iz sredstava obezbeđenih u projektu “Zastita biodiverziteta i voda jezera Palić i  Ludaš” obezbeđen  je novi kamion većeg kapaciteta sa odgovarajućim  kontejnerom.

Kamion proizvođača IVECO, sa nadgradnjom proizvođača PALFINGER, izabran je tako da odgovara dimenzijama i poziciji prese za dehidraciju mulja. Tokom primopredaje, tri vozača su obučena da rukuju opremom, i za to su dobili Sertifikat o izvršenoj obuci.